καιρός k24.net
Χιλιομετρικές αποστάσεις:
•  Θεσσαλονίκη: 139 χλμ.
•  Αεροδρόμιο Μακεδονία: 129 χλμ.
•  Κτελ Χαλκιδικής: 130 χλμ.
•  Κτελ Μακεδονία: 142 χλμ.
•  Νέος Μαρμαράς: 22 χλμ.
•  Συκιά: 24 χλμ.
•  Σάρτη: 30 χλμ.
Η πρόσβαση σας στα DIALEKTI STUDIOS μπορεί να γίνει μέσω ταξί ή της τακτικής συγκοινωνίας του ΚΤΕΛ Χαλκιδικής.
Τηλ ΚΤΕΛ: (+30) 2310-316 555
                   (+30) 2373-021 228